Tilbakeblikk til sommerturen 2016 Følg med hvordan det går vinteren 2020/2021